Utrymmena för golfvagnar är nu uppdaterade. Tidigare användare av elplatser är garanterade sina alt. nya platser.
Pris utan el 200 kr/år, med el 250 kr/år.
Kontakta Mattias innan du ställer in din vagn!!