Brevikens GK har sitt ursprung på dåvarande F6 i Karlsborg där en golfbana byggdes på flygflottiljens mark. Drivande för golfbanas tillkomst var major Curt Wallin. Golfbanan invigdes 1959 av flottiljchef överste Söderlind, och F6 Golfklubb bildades den 28 december samma år och fick då reg.nr 62 i SGF. Ordförande var då major Wallin. 
Banan innehöll inledningsvis endast tre hål, ökade sedan till sex och till 9 hål, återgick till 6 hål för att slutligen bli 9 hål igen. Variationerna i storlek berodde på ekonomi och de möjligheter till hjälp med underhåll som fanns.
Att spela golf på en flygflottilj hade sin charm. När militärflygplanen skulle starta eller landa ljöd en varningssignal. Golfspelet fick då avbrytas och spelarna gå åt sidan till dess att en ny signal ljöd och klartecken till spel gavs igen. Epoken på F6 kom att sluta 2006, då arrendet upphörde.
Klubben fick söka ny plats för en golfbana. Olika alternativ övervägdes, valet föll slutligen på ett markområde i Brevik med vacker utsikt över Vättern. Platsen ligger en dryg mil söder om Karlsborg vid Vätterns västra strand. Tack vare goda kontakter på länsstyrelsen löste sig tillstånd och annan formalia snabbt. Förutsättningarna för bygget var goda då vatten från Vättern redan fanns färdigt och med sandhaltig, lättdränerad och lättuppvärmd jord, var marken väl lämpad att anlägga en golfbana på. Ägarna, familjen Sternerup, hade redan 1990 låtit rita en golfbana på sina åkrar och även byggt en driving range. Arkitekt var Björn Magnusson. 

Arbetet med banan som fick namnet Brevikens Golfbana påbörjades i maj 2005. En grupp på ett tiotal frivilliga Karlsborgsbor arbetade fem dagar i veckan och bidrog med många tusen mantimmar starkt till att nio hål kunde iordningställas. De började även renovera klubbhuset. Efter ett tag fick de hjälp från ett gäng från Tibro, så att banan kunde byggas ut till 18 hål och att hela klubbhuset kunde renoveras.
Klubbhuset byggdes i mitten av 60-talet som ett motell men togs aldrig i bruk.
De första hålen (numera hål 10-18) invigdes i maj 2006 och Brevikens GK bildades. Resterande hål togs i bruk året efter. Banan drevs inledningsvis som ett aktiebolag där klubbens medlemmar var aktieägare. Tillströmningen av medlemmar blev dock inte så stor som man hoppats. Pengarna tog slut och konkursen var ett faktum hösten 2011.
Ägarna av marken, Hans och Birgitta Sternerup, bildade då tillsammans med lantbrukare i Brevik ett aktiebolag för drift och skötsel av banan, Breviks Golf AB.

Idag är Breviken en väl fungerande anläggning med restaurang och en hotelldel med 19 rum, som arrenderas ut och drivs av Mattias Borger tillsammans med Breviken Golf & Hotell..

Den idrottsliga delen av verksamheten ansvarar Brevikens Golfklubb för i form av tävlingar, seriespel, juniorverksamhet, m.m.

2020-11-10 uppdaterad 2022-01-26