Försäkringsskydd

Försäkringar för golfspelare
SGF samarbetar med försäkringsbolaget Folksam för att ge ett bra och heltäckande försäkringsskydd i samband med golfspel. Du som är medlem i Brevikens Golfklubb samt klubbens gäster omfattas av försäkringen. Försäkringen innehåller en ansvars- och en olycksfallsdel och premien ingår i den ordinarie medlemsavgift som golfklubben betalar till SGF.

Medlemsförsäkringen består av:

  • Ansvarsförsäkring – vid person och sakskada – gäller endast i Europa inom golfanläggningar ansluta till respektive lands golfförbund.
  • Olycksfallsförsäkring – om spelaren skadar sig själv – gäller i hela världen inom golfanläggningar ansluta till respektive lands golfförbund. Även krisförsäkring ingår i olycksfallsdelen.

Golfboll som träffar bil
Bilägaren ska i första hand anmäla skadan på bilens egen försäkring och kan få självrisken ersatt via denna (Folksams) försäkring.

Golfspel inom Europa
På många banor i Europa krävs numer att du har en ansvarsförsäkring som täcker skador som du kan vålla i samband med spel. På golfanläggning ansluten till respektive lands golfförbund gäller SGF:s ansvarsförsäkring och ett försäkringsbevis är framtaget på engelska för att visas upp hos de klubbar som kräver det. Beviset ska skrivas under av spelarens hemmaklubb och är ett intyg om försäkringens omfattning.

Trots att ansvarsförsäkringen gäller för medlemmar i en klubb ansluten till SGF måste i vissa fall en särskild premie för ansvarsförsäkring ändå erläggas i samband med betalning av greenfee. I förekommande fall bestäms det av den utländska klubben och, kanske i vissa fall, det lands golfförbund som klubben tillhör.

Utanför Europa
För ansvarsförsäkring utanför Europa, undantaget USA och Kanada, se separat försäkringserbjudande från Pensum.

Mer information
Se SGFs sida för broschyrer och blanketter.

För frågor och mer information kontakta Folksam:

Ansvarsskador tel. 08-772 80 20
Olycksfallsskador tel. 08-772 87 40