Greensome
Båda spelarna slår ut på varje hål. Därefter väljer man vilken boll som ska fortsätta i spel. Den som inte slog ut den valda bollen spelar andra slaget. Därefter turas man om att slå vartannat slag på samma sätt som i foursome.
Reducerat spelhandicap är summan av 60% av spelhandicapen från spelaren med den lägre spelhandicapen och 40% av spelhandicapen från spelaren med den högre spelhandicapen.

Irish Greensome
En variant av greensome där båda spelarna slår ut från tee och sedan, på hål med par 4 och par 5, slår ytterligare ett slag på partnerns boll. Först därefter väljer man vilken boll som ska fortsätta i spel. Den spelare som inte slog den valda bollen spelar nästa slag och spelarna slår fortsättningsvis vartannat slag tills man hålat ut.

Foursome
Två spelare bildar ett lag. Båda spelar på samma boll och slår vartannat slag på denna och spelar ut växelvis från tee.
Reducerat handicap är lika med 50% av båda spelarnas sammanlagda spelhandicap

Scramble
Kan spelas av 2-, 3- eller 4- mannalag. Med eller utan handicap. Alla slår ut från sin ordinarie tee. Laget väljer den bästa bollen som markeras. Spelarna placerar sedan i valfri ordning sin boll inom ett scorekort från markeringen och slår eller puttar sin boll. Den valda bollen kan slås utan att lyftas. I bunker återskapas läget mellan slagen
Vid spel med handicap får 2-mannalag 25% av det sammanlagda handicapet, 3-mannalag
15 % och 4-mannalag 10 %.

Texas Scramble
Varje lag består av tre spelare där samtliga slår från tee. Därefter väljer man den boll man tycker ligger bäst. Alla spelare måste ha minst 5 valda utslag, 3 får väljas fritt inom laget. Spelaren vars boll laget har valts spelar på denna. Övriga spelare droppar därefter sina bollar inom en klubblängd från denna plats. På green placeras bollen inom ett scorekort, dock ej närmare hål.

Fyrboll bästboll
Slaggolf eller poängbogey
Två spelare bildar ett lag och båda spelarna spelar sina egna bollar och redovisar dessa på scorekortet. Den boll som har bäst resultat blir lagets resultat.
Vardera spelare får tillgodoräkna sig 90% av sin spelhandicap, därefter sker avrundning till närmaste heltal.

Flaggtävling
Singeltävling som spelas som slagtävling där spelaren får en markerad flagga att placera där bollen ligger när man förbrukat sina slag. Skulle en tävlare ha slag kvar efter att ha spelat det bestämda antalet hål, skall tävlaren fortsätta på nästa rond så långt slagen räcker.
Spelaren erhåller spelhandicap motsvarande sin exakta handicap.

Slagtävling: Du räknar ihop ditt totala antal slag på ronden (bollen måste hålas ur) = bruttoresultat. Du drar sedan bort dina erhållna slag (dina erhållna slag är de slag du får via slopetabellen på den aktuella banan) = nettoresultat, din ”nettoscore”.

Slaggolf: Alla spelare får oberoende av spelhandicap spela max fem slag över par på varje hål oavsett hålets index, sedan plockas bollen upp och scoren noteras till par+5 slag.

Poängbogey: Du räknar ihop dina poäng på varje hål och den totalpoäng du får är ditt resultat, din score. Hur många poäng du får på varje hål beror på hur många slag du har på respektive hål i förhållande till par plus antalet erhållna slag.

Nettoscore på hålet                          Poäng
Mer än ett slag över ”din” score      0
Ett slag över ”din” score                  1
”Din” score                                      2
Ett slag under ”din” score               3
Två slag under ”din” score              4
Tre slag under ”din” score               5

Matchspel
Klassisk golftävling man mot man, en tävling mellan spelare och motspelare som tävlar om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag brutto eller netto än motspelaren. Varje hål vinns, delas eller förloras. Match kan spelas med eller utan handicap. I en handicapmatch erhåller spelaren med den högre spelhandicapen hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. Spelaren med den lägre spelhandicapen spelar därefter med 0 erhållna slag. Skillnaden i spelhandicapen fördelas enligt index på hålen i stigande följd. Matchen slutar när endera spelaren vunnit så många ”hål” mer än andra sidan än vad som återstår att spela om. Resultatet anges t.ex. ”vunnet på 17:e”.
Indexering för matchspel på Brevikens Gk