Lokala regler för Brevikens Gk

 Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

Avståndsmarkeringar: Vit platta 200 m, Gul platta 150 m, röd platta 100 m, blå platta 50 m till mitt på green.
Vit platta på tee. 
Markerar mätpunkt för hålets längd.

1. Out of Bounds, (Regel 18.2)
Hål 11, 13 och 17; Den grusbelagda vägen bakom green på hålen markerar banans gräns och hela vägen befinner sig utanför banan.
Hål 15, 16 och 17; Den asfalterade vägen bakom green 15 samt utmed höger sida av hål 16 och 17 markerar banans gräns och hela vägen befinner sig utanför banan. Hål 17; Väg 195 utmed hål 17 markerar banans gräns och befinner sig utanför banan.  

I övrigt markeras banans gräns med vita pinnar och/eller vita linjer.
Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå.
Anmärkning: En boll som blir liggande på eller bortom en väg som definierar out of bounds är out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

 2. Pliktområden /Regel 17)
Pliktområden är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor
Svacka som går över fairway på hål 2 är inget pliktområde utan tillhör spelfältet. 

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål.
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska
     behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av
      spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa  fåror
5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får
    tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel          16.1.
6. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.

b) Oflyttbara tillverkade föremål
1.Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.
2. Avståndsmarkeringar i eller på fairway.
3. Elektriskt viltstängsel på hål 2,4,5,6 och 15.
4.Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade
    som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

4.Begränsningar i att använda speciell utrustning
Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.
Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten (två slag) för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

5. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

5. Scorekortsansvar
Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:
Om en spelare vid en tävlingsrond lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag). Plikten läggs på det sista hålet i spelarens rond.

Godkända av Lena Broberg, Västergötlands Golfförbund Regelkommitté 2024-04-01

Lokala regler Brevikens GK 2024