OG Skaraborg 2024

Resultat 2023
OG 2023 OoM A-klass
OG 2023 OoM B-klass
OoM Lag 2023

Målsättning
Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år samt de som är äldre, tillfälle till kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt. Bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning
En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen
A-klass spelare med hcp 0 – 17,9 , B-klass 18,0 – 54,0, båda grupperna spelar slaggolf.

Klassindelningen avgörs vid spelarens första start och man spelar i samma klass oberoende hcp-justering under året.
Spelare har rätt att själv välja från vilket tee han vill spela vid varje tävling.
Varje spelare måste se till att det står rätt klass och rätt tee på sitt scorekort innan tävlingen.  Poäng som utdelas  i varje klass är 1 till 25 med fördelningen att segraren erhåller 25 poäng, tvåan 22 och trean 20 osv tills 1 poäng

Lagtävlingen
De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst fem deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen (alltså resultat oavsett klass). Bästa placering ger 12 poäng, 2:an får 11 poäng, 3:an 10 poäng, 4:an 9 poäng o.s.v. ner till 1 poäng.

Tider
Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast två veckor före speldag. Anmälan skall ske via Min Golf eller direkt till arrangerande klubb senast kl. 16.00 måndag aktuell vecka innan tävling. Startlistor aviseras senast kl. 16.00 tisdagen aktuell vecka innan tävling. Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra och hänsyn skall tas till önskemål om tidig eller sen start.. Vid löpande start får första start ske tidigast kl. 08.00, då för klubbar i närområdet i första hand.

Resultat
Resultaten hämtas från GIT via mingolf.se

Startavgift
Greenfee kr 200:- och startavgift 50:- skall gälla på alla klubbar.
SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee. Hundar får ej medföras.

För att deltaga på sista tävlingens gratislunch krävs att spelaren deltagit i minst 4 st. tävlingar.

Anmälan
Anmälan till tävling skall göras via MinGolf.se. Arrangerande klubb bestämmer hur startavgift och tävlingsgreenfee skall betalas.

Arrangerande klubb år 2024 är Töreboda GK
E-post till golfklubben: info@torebodagk.com. Telefon 0506-12305

Tävlingsledare
Det åligger tävlingsledaren att följa SGF:s tävlingshandbok. Vid otjänlig väderlek kan tävlingen avbrytas. Kan inte tävlingen återupptas inom rimlig tid skall tävlingen strykas. Ingen återbetalning av greenfee och startavgifter. Efter näst sista tävlingen avslutas poängberäkningen. Avslutningsdagen räknas som separat tävling med egna priser.

Priser
Samtliga priser utdelas vid sista tävlingsdagen. Klassegrarna i var och en av de 11 deltävlingarna erhåller en summa pengar beroende på hur många starter det varit under året. Priser till de 10 bästa i varje klass i den för spelåret sammanlagda poängtävlingen fördelas enligt index och procenttabell.

Avslutningsdagens tävling fördelas startavgiften till priser i A och B klass

Tävlingsprogrammet, uppdaterad 2024-03-10

Datum Dag Golfklubb
25 april
Torsdag Brevikens GK
 2 maj Mariestad GK
16 maj Lidköpings GK
30 maj Hökensås GK
13 juni Lundsbrunn GK
27 juni Vara-Bjertorp GK
  8 augusti Falköpings GK
15 augusti Läckö GK
22 augusti Billingens GK
  5 september Skövde Gk
19 september Ekarnas GK
 3 oktober Töreboda GK avslutning