Old Gentlemen

OG Skaraborg 2023

Målsättning
Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år samt de som är äldre, tillfälle till kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt. Bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning
En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen

A-klass spelare med hcp 0 – 17,9 , B-klass 18,0 – 54,0, båda grupperna spelar slaggolf.

Klassindelningen avgörs vid spelarens första start och man spelar i samma klass oberoende hcp-justering under året.
Spelare har rätt att själv välja från vilket tee han vill spela vid varje tävling.
Varje spelare måste se till att det står rätt klass och rätt tee på sitt scorekort innan tävlingen.  Poäng som utdelas är 1 till 25 med fördelningen att segraren får i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22 och trean 20 osv tills 1 poäng

Lagtävlingen
De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst fem deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen (alltså resultat oavsett klass). Bästa placering ger 12 poäng, 2:an får 11 poäng, 3:an 10 poäng, 4:an 9 poäng o.s.v. ner till 1 poäng.

Tider
Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast två veckor före speldag. Anmälan skall ske via Min Golf eller direkt till arrangerande klubb senast kl. 12.00 måndag aktuell vecka innan tävling. Startlistor aviseras senast kl. 12.00 dagen före speldag. Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra och eventuell samåkning sker efter denna lottning. Vid löpande start får första start ske tidigast kl. 08.00, då för klubbar i närområdet i första hand.

Resultat
Resultaten hämtas från GIT via mingolf.se

Lottning
Viktigt att de som lottar försöker så att röda och gula spelare fördelas lika i samma boll, om möjligt. För att deltaga på sista tävlingens gratismiddag krävs att spelaren deltagit i minst 4 st. tävlingar.

Startavgift
Greenfee kr 200:- och startavgift 50:- skall gälla på alla klubbar.
SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee. Hundar får ej medföras.

Anmälan till tävling skall göras via MinGolf.se eller direkt till aktuell klubb.

Arrangerande klubb år 2023 är Brevikens GK
E-post till golfklubben: golfklubben@breviken.se. Tel: 0505-59075

Ekonomisk redovisning skickas till Brevikens GK senast 1 vecka efter genomförd tävling. Bg 5863-1300. 

Tävlingsledare
Det åligger tävlingsledaren att följa SGF:s tävlingshandbok. Vid otjänlig väderlek kan tävlingen avbrytas. Kan inte tävlingen återupptas inom rimlig tid skall tävlingen strykas. Ingen återbetalning av greenfee och startavgifter. Efter näst sista tävlingen avslutas poängberäkningen. Avslutningsdagen räknas som separat tävling med egna priser.

Priser
Samtliga priser utdelas vid sista tävlingsdagen. Klassegrarna i var och en av de 11 deltävlingarna erhåller en summa pengar beroende på hur många starter det varit under året. Priser till de 10 bästa i varje klass i den för spelåret sammanlagda poängtävlingen fördelas enligt index och procenttabell.

Avslutningsdagens tävling fördelas startavgiften till priser i A och B klass

Tävlingsprogrammet, uppdaterad 2022-11-25 

Datum Dag Golfklubb
27 april
Torsdag Mariestad GK
11 maj Lidköpings GK
25 maj Hökensås GK
 8 juni Lundsbrunn GK
15 juni Vara-Bjertorp GK
29 juni Läckö GK
 3 augusti Falköpings GK
10 augusti Billingens GK
24 augusti Skövde Gk
 7 september Ekarnas GK
21 september Töreboda GK
5 oktober Brevikens GK avslutning
     

Dokument
Tävlingsbestämmelser OG 2023
Klubbansvariga OG 2023
Spelprogram OG 2023
Ekonomiredovisning OG 2022
Protokoll OG Möte 2022-11-24
Inställningar OG i GIT tävling 2023-02-24