Organisation

Brevikens Golfklubb bedriver verksamheten på en golfbana som ägs Breviks Golf AB.
Restaurang och Hotell drivs av Mattias Borger i samarbete med Breviks Golf AB.

Styrelser

Brevikens Golfklubb
Ordförande:
Breviks Golf AB
Ordförande:
Fritiof Andersson Swärd Hans Sternerup
Övriga styrelseledamöter: Övriga styrelseledamöter:
Jan Svensson Birgitta Sternerup
Inka Danehammar, kassör Enar Andersson
Kristoffer Svensson Kurt Kämpe
Roger Eriksson Christer Axelsson
Carina Larsson Bengt Johansson
Ulf Börjesson, suppleant Linnea Johansson
Anna Dahlson, suppleant Oskar Brandin
  Peter Ambjörnsson

Golfklubbens stadgar rev 2013

Från höstmötet 2022
Protokoll höstmöte 2022
Verksamhetsplan 2023
Budgetplan Brevikens GK 2023

Från årsmötet mars 2023
Brevikens-Gk-Verksamhetsberättelse-2022
Protokoll årsmöte 2023-03-25
Resultatrapport 2022-12-31
Balansrapport 2022-12-31