Organisation

Brevikens Golfklubb bedriver verksamheten på en golfbana som ägs Breviks Golf AB.
Restaurang och Hotell drivs av Mattias Borger i samarbete med Breviks Golf AB.

Styrelser

Brevikens Golfklubb
Ordförande:
Breviks Golf AB
Ordförande:
Karl Gustav Björklund Hans Sternerup
Övriga styrelseledamöter: Övriga styrelseledamöter:
Fritiof Andersson Swärd, vice ordf. Birgitta Sternerup
Inka Danehammar, kassör Enar Andersson
Pia Lindman, sekreterare Kurt Kämpe
Roger Eriksson Christer Axelsson
Ulf Börjesson, suppleant Bengt Johansson
Jan Svensson, suppleant Linnea Johansson
  Oskar Brandin
  Peter Ambjörnsson

Golfklubbens stadgar rev 2013

Från höstmötet 2021
Protokoll Höstmöte Brevikens Gk 2021-11-29 justerat
Verksamhetsplan 2022
Budget 2022

Från årsmötet mars 2022
Brevikens Gk Verksamhetsberättelse 2021
Resultatrapport 2021
Balansrapport 2021
Revisionsberättelse 2021

Protokoll årsmöte 2022-03-26