Organisation

Brevikens Golfklubb bedriver verksamheten på en golfbana som ägs Breviks Golf AB.
Restaurang och Hotell drivs av Mattias Borger i samarbete med Breviks Golf AB.

Styrelser

Brevikens Golfklubb
Ordförande:
Breviks Golf AB
Ordförande:
Fritiof Andersson Swärd Hans Sternerup
Övriga styrelseledamöter: Övriga styrelseledamöter:
Jan Svensson, sekreterare Birgitta Sternerup
Inka Danehammar, kassör Enar Andersson
Roger Eriksson Kurt Kämpe
Carina Larsson Christer Axelsson
Kristoffer Svensson Bengt Johansson
Ulf Börjesson, suppleant Linnea Johansson
Anna Dahlson, suppleant Oskar Brandin
  Peter Ambjörnsson

Golfklubbens stadgar rev 2013

Från höstmötet 2023
Protokoll höstmöte Brevikens GK 2023-11-25
Budget 2024 Brevikens GK

Från årsmötet mars 2024
Brevikens Gk Verksamhetsberättelse 2023
Protokoll årsmöte 2024-03-23
Resultat 2023
Verksamhetsplan 2024