Tävlingsvillkor 2021

Lokala regler Brevikens GK 2021

Rätt att delta i tävlingar
För att få starta i klubbens tävlingar fordras att årets medlemsavgift är betald till respektive klubb och att vederbörande har officiellt handicap.
Medlem i svensk golfklubb äger rätt att deltaga i klubbens tävlingar, om bestämmelserna ej föreskriver annat.
Rätt hcp i GIT är spelarens ansvar.

Tävlingsanmälan
Anmälan  på www.golf.se eller via mail till golfklubben@breviken.se .
Efteranmälan fram till första start mot dubbel startavgift i mån av plats.

Startavgifter:
Singeltävling 100:-
Juniorer 50:-
Partävling 200:-

Tävlingsgreenfee;  200:- för senior och 100:- för junior. Undantag i anmälningsavgift kan förekomma.

Vid ej acceptabel frånvaro skall anmälningsavgiften erläggs innan nästa tävling.

Anmälningstid
Anmälningar till klubbtävlingar utgår kl. 08:00 fredag före tävlingsdag, om inget annat anges vid anmälan. Under Golfveckan kan du anmäla dig fram till kl. 15.00 dagen före tävling.

Lottning och starttider finns på www.golf.se, på terminal eller på startlista fr.o.m. kl. 12:00 fredag före tävlingsdag.

Deltagarbegränsning
Största antalet deltagare i klubbtävling anges på anmälningslistan i GIT.

Klassindelning
Följande klassindelning gäller normalt:
– A-klass; dam +8-11,7,  herr +8-11,8
– B-klass; dam 11,8-21,4, herr 11,9-20,6
– C-klass; dam 21,5-54, herr 20,7-54
Andra klassindelningar kan förekomma.

Starttider
Alla tävlingar startar normalt kl. 09:00.
Starttid anges på anmälningslistan.

Sen ankomst
Startlistans tider gäller. Är förseningen mindre än 5 min, tilldelas spelaren 2 pliktslag, mer än 5 min diskvalifikation.

Val av tee
Vid klubbens tävlingar som spelas från ordinarie klubbtee, spelar herrar från gul och damer från röd tee om inget annat anges. Herrar med officiell hcp som under året fyller 75 år eller mer och pojkar med officiell hcp som under året fyller max 12 år kan välja röd tee eller motsvarande. Val av röd tee skall anges vid anmälan.

Mobiltelefoner eller annan utrustning som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond.

Uteblivande från tävling
Spelare som utan avanmälan eller godtagbart skäl uteblir från start i tävling avstängs, jämlikt § 8.1.2.6 i  Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor.Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd. Anmälningsavgiften skall erläggas senast 10 dagar efter aktuell tävling.

Bryta tävling
Spelare som bryter en tävling utan godtagbart skäl diskvalificeras från tävlingen och avstängs, jämlikt § 11.4.3 i Spel- och Tävlingshandboken, från deltagande i klubbens tävlingar under nästkommande två veckor. Vid öppen tävling skall anmälan ske till vederbörandes hemmaklubb för åtgärd.-

Domarens beslut
Domarens eller tävlingsledarens beslut är slutgiltigt.

Tävlingsvillkoren uppdaterade 2021-06-21