Sommargreener och tee 1-18 är stängt för säsongen.

Vintergreener och vintertee gäller på hål 10-18 från och med 14 november.

Banan får ej beträdas vid frost eller snö. 

Banpersonalen