Medlemsformer

 

Medlemsformer Brevikens Golfklubb

Årsavgift 2023

 
Fullvärdig medlem1 5 600 kr   
Vardagsmedlem2 4 300 kr   
Nystart medlemskap3  4 400 kr  
Studerande, kan spela alla dagar 2 750 kr  
Passivt medlemskap4 525 kr  
Insatsofficer, gäller 1 år, omprövas varje år 2 900 kr  
Paragolfmedlemskap 1 700 kr  
Junior 0 – 11 år, träning med Pro ingår   800 kr  
Junior 12 – 17 år, träning med Pro ingår 1 300 kr  
Junior 18 – 21 år, träning med Pro ingår 1 600 kr  
Grönt-kort vuxen5                                                 3 500 kr  
Grönt-kort ungdom 12-17 år 2 200 kr  
Städavgift 6   200 kr  

Distansmedlemskap7                              

Årsavgift

 
Senior 1 800 kr  
Senior utland 1 900 kr  
Junior 0 – 11 år   425 kr  
Junior 12 – 17 år   550 kr  
Junior 18 – 21 år   700 kr  

1) Ingen aktie eller spelrätt krävs för medlemskap i Brevikens GK.
Medlemsformen berättigar till obegränsat spel på Brevikens golfbana.
Du får dessutom fyra förmånskuponger, där du kan bjuda vänner och bekanta på en golfrunda inklusive lunch för endast 350 kr/person. En kupong gäller för två personer.

2) Gäller för spel alla vardagar fram till kl. 14.00  på fredagar, betalar full greenfee på helger. 

3) För dig som varit borta från golfen ett tag och nu vill börja om igen. Du får hjälp med att komma igång av klubbens Pro. Medlemsformen berättigar till obegränsat spel på Breviken.

4) För dig som vill stötta verksamheten. Spel på Brevikens golfbana mot pay- and play avgift.

5) Omfattar godkänd gröntkort-utbildning av klubbens pro, teorimaterial,  lån av utrustning och träningsbollar under lektionstid samt medlemskap på 18-håls bana i Breviken med fritt spel under första året. Snabb möjlighet till spel på hela banan.

6) Städavgift på 200:- kr ingår i årsavgiften för samtliga medlemmar från 22 år. Avgiften återbetalas på städdag. Gäller ej distansmedlemmar.

7) Ger fritt spel på Brevikens GK. Medlemsformen är endast öppen för de som är skrivna mer än tio mil från klubben och inte heller äger, eller kan anses ha motsvarande tillgång till, boende inom samma avstånd. Detta inkluderar t ex sommarstugor. Om boende finns enligt beskrivning är medlemskapet begränsat till tre fria ronder.

Priserna avser kalenderår.
Alla medlemsformer berättigar till fritt utnyttjande av träningshallen i klubbhusets källare.
För betalning månadsvis hänvisas till kansliet. Kontakta oss på kansli@breviken.se så löser vi det.

Vill du bli medlem ring 0505-59075 eller skicka e-post till kansli@breviken.se.