Medlemskap för 2023

Breviken erbjuder fullvärdigt medlemskap för år 2023 för 5600 kr. Teckna redan nu och spela resten av året gratis, visserligen vintergreener, men ändå, samt tillgång till vår träningsanläggning i källaren. Kontakta kansliet på tel. 0505-59075 eller e-post...

Reducerad greenfee

Hösten är kommen och verksamheten på bana och servicen runt den går ner på lågvarv. Pga allt regn införs bilförbud. Den 7 november inleds ombyggnadsarbetena på hål 3-5, justering av dammen på hål 3, dränering kring green på hål 4 och nya tee på hål 5.  Grennfee för...