När en spelares boll ligger på någon del spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre på hål nummer 15 får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll och spela den från detta lättnadsområde:

  • •Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
  • •Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
  • • Begränsningar av lättnadsområdets läge: »»Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och »»Måste vara på spelfältet. När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

Tillfällig Lokal Regel 2019-08-14.pdf