Lägesförbättring 1 klubblängd gäller i bunker som saknar kratta.

När en spelares boll ligger i en bunker som saknar kratta får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:
Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
Referensområdets storlek mätt från referenspunkten, en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:
»»Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
»»Måste vara i samma bunker.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 14.2e.

Regeln som pdf HÄR