Brevikens Gk är en av tio klubbar i Sverige som beviljats ett stimulansbidrag på 10 000 till golf för personer med funktionsnedsättning.

Bidraget från Svenska Golfförbundet och Folksam är en satsning att utveckla golf för personer med funktionsnedsättning så att det blir en naturlig del av en golfklubbs/anläggnings verksamhet.

Satsningen syftar till att rekrytera och behålla spelare med funktionsnedsättning i golfklubben/anläggningen.

Läs mer på golf.se