En uppmaning till alla golfspelare:
-Följ de nya reglerna med bl.a. max 3 minuter letning efter bollen,
-Ready golf, d.v.s den som är färdig att slå först, slå, dock ta hänsyn till medspelarna.
-Håll uppsikt bakåt.
-Släpp igenom bakomvarande boll, oavsett antal i bollen, om de är snabbare!

Hundar skall vara kopplade!

För Regelkommittén
Sture Doverfors