Vi märker om röd och orange tee. På de hål där det är samma utslag för röd och orange byts röda koppen för trasiga peggar till orange kopp. Det blir sålunda en röd markering och en orange kopp.