I oktober blev den svenska översättningen av Regelboken och Spelarens upplaga färdig. Materialet finns nu att läsa på R&A:s webbsida. Klicka här och välj sedan språk.

Mobilapplikationer för Android och Apple iOS: Rules of Golf 2019 (R&A).