Sommargreener och tee 1-18 är stängda för säsongen.

Vintergreener och vintertee gäller från och med 14 november.

Banan får ej beträdas vid frost eller snö. 

Banpersonalen