Höstmöte på Brevikens GK

På söndag em hölls höstmöte på Breviken . Jan Olof Sannö omvaldes som ordförande på ett år. Till styrelseledamot omvaldes Jan Nohlgren på två år och Anita Berglund på ett år. Dessutom skedde val av ordföranden i de olika kommittéerna.

Lennart Bergman berättade om Handigolfen för psykiskt handikappade på Breviken och som  pågått i ett par år med flera duktiga spelare. Nästa år är det planerat att fysiskt handikappade ungdomar skall få pröva på golfspelet.

Annelie Bergman berättade om sitt deltagande i Special Olympic World Summer Games som gick av stapeln i Los Angeles i sommar med 93 svenska deltagare som tävlade i golf, simning, lagidrotter m.m.  Anneli, som tävlade i golf och där tog en silverplats, visade bilder från olika studiebesök, invigningen som förrättades av Michelle Obama m.m. På ett område på golfbanan satt en skylt som varnade för skallerormar. Om bollen hamnade där fick man slå en ny boll occh då utan plikt. När spelet var slut för dagen låstes utrustningen in i containrar som vaktades av US Army!

Breviks Golf AB:s  ordförande Hans Sternerup informerade om den gångna säsongen som har varit mycket bra med många besökare. Medlemsantalet är nu 651 inkl. juniorer och distansmedlemmar. Vid helgen i oktober med fri greenfee var det ca. 100 besökare från omgivande klubbar som var mycket nöjda med banan.

Anneli (2)

Protokoll från höstmöte i Brevikens Golf 2015-11-29