Bli medlem NU, medlemskap för 2015 och 2016 för 3900 kr.
Junior upp till 17 år 1200 kr, upp till 21 år 1500 kr. 

Kontakta Golfklubben på 0505-59075 eller e-post till kansli@breviken.se