Hela banan är öppen med ordinarie greener.
Vid frost är spel absolut förbjudet.