Banstatus

Måndag 21 Oktober och Tisdag 22 Oktober kommer vi att hålpipa alla greener (Måndag 1-9 stängd för spel. Tisdag 10-18 stängd för spel)

Den första frosten är väldigt känslig, gräset har inte börjat sin invintring och är kvar i ett växtstadie. Detta innebär att gräset fortfarande är fullt av vatten och vid frost bryts grässtråna av, resultatet blir svarta fotspår där någon gått eller svarta hjulspår där någon dragit sin vagn eller kört ett fordon. Därför är det absolut förbjudet att beträda golfbanan då det är frost och banan är helt stängd tills banpersonalen ger klartecken för spel.

MVH Björn (Head Greenkeeper)