Från 1 juni 2021 gäller att samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni 2021. Det innebär att krattor ska tillbaka i bunkrarna, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b, vilket bl.a innebär att spelare byter scorekort och signerar dessa när man är överens om resultaten.

Tävlingar inlagda i GIT hittar du nedan.

Tävlingsprogram