Organisation

Brevikens Golfklubb bedriver verksamheten på en golfbana som ägs Breviks Golf AB.
Restaurang och Hotell drivs av Mattias Borger i samarbete med Breviks Golf AB.

Styrelser

Brevikens Golfklubb
Ordförande:

Breviks Golf AB
Ordförande:
Jan-Olof Sannö Hans Sternerup
Övriga styrelseledamöter: Övriga styrelseledamöter:
Rolf Andersson, vice ordf. Birgitta Sternerup
Inka Danehammar, kassör Enar Andersson
Karl Gustav Björklund, sekreterare Kurt Kämpe
Roger Eriksson Christer Axelsson
Sture Doverfors Bengt Johansson
Pia Lindman, suppleant Linnea Johansson
Thomas Andersson, suppleant Oskar Brandin
  Peter Ambjörnsson

Golfklubbens stadgar rev 2013

Från årsmötet nov. 2020
Brevikens Gk Verksamhetsberättelse 2019
Resultatrapport 2019 årsbokslut
Balansrapport 2019 årsbokslut
Revisionsberättelse 2019
Protokoll Årsmöte Brevikens Gk 2020-11-28

Från höstmötet 2020
Verksamhetsplan 2021
Budget 2021
Protokoll Höstmöte Brevikens Gk 2020-11-28