Organisation

Brevikens Golfklubb bedriver verksamheten på en golfbana som ägs Breviks Golf AB.
Restaurang och Hotell drivs av Mattias Borger i samarbete med Breviks Golf AB.

Styrelser

Brevikens Golfklubb
Ordförande:

Breviks Golf AB
Ordförande:
Vakant, väljs på årsmötet Hans Sternerup
Övriga styrelseledamöter: Övriga styrelseledamöter:
Fritiof Andersson Swärd Birgitta Sternerup
Inka Danehammar, kassör Enar Andersson
Roger Eriksson Kurt Kämpe
Pia Lindman Christer Axelsson
Ulf Börjesson, suppleant Bengt Johansson
Jan Svensson, suppleant Linnea Johansson
  Oskar Brandin
  Peter Ambjörnsson

Golfklubbens stadgar rev 2013

Från höstmötet 2021
Protokoll Höstmöte Brevikens Gk 2021-11-29 justerat
Verksamhetsplan 2022
Budget 2022

Från årsmötet mars 2021
Brevikens Gk Verksamhetsberättelse 2020
Balansrapport 2020 årsbokslut 
Resultatrapport 2020 årsbokslut
Revisionsberättelse 2020
Protokoll Årsmöte Brevikens Gk 2021-03-27