Organisation

Brevikens Golfklubb bedriver verksamheten på en golfbana som ägs Breviks Golf AB.
Restaurang och Hotell drivs av Mattias Borger i samarbete med Breviks Golf AB.

Styrelser

Brevikens Golfklubb
Ordförande:

Breviks Golf AB
Ordförande:
Jan-Olof Sannö Hans Sternerup
Övriga styrelseledamöter: Övriga styrelseledamöter:
Rolf Andersson, vice ordf. Birgitta Sternerup
Leif Carlsson, kassör Enar Andersson
Roland Gustafsson, sekreterare Kurt Kämpe
Roger Eriksson Christer Axelsson
Sture Doverfors Bengt Johansson
Lena Johansson, suppleant Linnea Johansson
Karl Gustav Björklund, suppleant Oskar Brandin
  Peter Ambjörnsson

Golfklubbens stadgar rev 2013

Från årsmötet 2018

Brevikens Gk Verksamhetsberättelse 2017

Resultatrapport 2017-12-30

Resultatdiagram 2017

Protokoll från årsmöte i Brevikens GK 2018-04-07

Från höstmötet 2018

Verksamhetsplan 2019

Budget 2019

Protokoll Höstmöte i Brevikens Gk 2018-11-14