Organisation

Brevikens Golfklubb bedriver verksamheten på en golfbana som ägs Breviks Golf AB.
Restaurang och Hotell drivs av Mattias Borger i samarbete med Breviks Golf AB.

Styrelser

Brevikens Gk 2016
Ordförande:
Breviks Golf AB
Ordförande:
Jan-Olof Sannö Hans Sternerup
Övriga styrelseledamöter: Övriga styrelseledamöter:
Roland Gustafsson, sekreterare Birgitta Sternerup
Leif Carlsson, kassör Enar Andersson
Roger Eriksson Kurt Kämpe
Sture Doverfors Christer Axelsson
Lena Johansson, suppleant Bengt Johansson
Karl Gustav Björklund, suppleant Linnea Johansson
Oskar Brandin
Peter Ambjörnsson

Golfklubbens stadgar rev 2013

Från årsmötet 2017

Brevikens Gk Verksamhetsberättelse 2016

Resultatrapport 2016-12-30

Balansrapport 2016-12-30

Resultat 2016 diagram

Revisionsberättelse BreGk 2016

Protokoll från årsmöte i Brevikens Golf 2017-03-25_justerat

 

Från höstmötet 2017

Verksamhetsplan 2018

Total-budget 2018

Protokoll från höstmöte i Brevikens Golf 2017-11-25