Organisation

Brevikens Golfklubb bedriver verksamheten på en golfbana som ägs Breviks Golf AB.
Restaurang och Hotell drivs av Mattias Borger i samarbete med Breviks Golf AB.

Styrelser

Brevikens Golfklubb
Ordförande:

Breviks Golf AB
Ordförande:
Tomas Andersson Hans Sternerup
Övriga styrelseledamöter: Övriga styrelseledamöter:
Fredrik Jillbratt, vice ordförande Birgitta Sternerup
Inka Danehammar, kassör Enar Andersson
Karl Gustav Björklund, sekreterare Kurt Kämpe
Roger Eriksson Christer Axelsson
Sture Doverfors Bengt Johansson
Pia Lindman Linnea Johansson
Jan Svensson, suppleant Oskar Brandin
Erik Johansson, suppleant Peter Ambjörnsson

Golfklubbens stadgar rev 2013

Från höstmötet 2020
Verksamhetsplan 2021
Budget 2021
Protokoll Höstmöte Brevikens Gk 2020-11-28

Från årsmötet mars 2021
Brevikens Gk Verksamhetsberättelse 2020
Balansrapport 2020 årsbokslut 
Resultatrapport 2020 årsbokslut
Revisionsberättelse 2020
Protokoll Årsmöte Brevikens Gk 2021-03-27