Old Ladies

Speldagar 2018

OLD LADIES = Damer som fyllt, eller under året fyller 60 år.
Bereda OL tillfälle till social och kamratlig samvaro samt ge möjlighet att spela på andra banor.
Spelform: Slaggolf. HCP A-klass  -23,5, B-klass 23.6 – 36,
Klasstillhörighet vid första speltillfälle gäller hela året.

Datum Klubb
26 april Knistad
3 maj Läckö
17 maj Billingen
24 maj Töreboda
7 juni Hökensås
14 juni Mariestad
28 juni Lundsbrunn
2 augusti Lidköping
9 augusti Breviken
23 augusti Falköping
30 augusti Skövde
6 september Ekarna
20 september Vara-Bjertorp, avslutning

Speldagar torsdagar. Anmälan skall vara arrangerande klubb tillhanda kl.12.00 måndag i tävlingsveckan.
Startlista publiceras kl. 16.00 tisdag i tävlingsveckan.

Regler Old Ladies 2018.