Old Gentlemen

OG Golfen Skaraborg 2021

Målsättning
Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år samt de som är äldre, tillfälle till kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt. Bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning
En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen

A-klass spelare med hcp 0 – ?   B ? – 54 båda grupperna spelar slaggolf.

Klassindelningen avgörs vid spelarens första start och man spelar i samma klass oberoende hcp-justering under året. De som fyllt eller under året fyller 75 år får välja att spela från röd tee, vald tee bibehålls hela spelåret.
Varje spelare måste se till att det står rätt klass och rätt tee på sitt scorekort innan tävlingen.  Poäng som utdelas är 1 till 25 med fördelningen att segraren får i varje klass erhåller 25 poäng, tvåan 22 och trean 20 osv tills 1 poäng

Lagtävlingen
De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst fem deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen (alltså resultat oavsett klass). Bästa placering ger 25 poäng, 2:an får 22 poäng, 3:an 20 poäng, 4:an 19 poäng o.s.v. ner till 1 poäng.

Tider
Tävlingsinbjudan utsändes till klubbarna senast två veckor före speldag. Anmälan skall ske via Min Golf eller direkt till arrangerande klubb senast kl. 12.00 måndag aktuell vecka innan tävling. Startlistor aviseras senast kl. 12.00 dagen före speldag. Arrangerande klubb lottar tävlingen så att spelare från samma klubb går i bollarna efter varandra och eventuell samåkning sker efter denna lottning. Vid löpande start får första start ske tidigast kl. 08.00, då för klubbar i närområdet i första hand.

Resultat
Resultaten översändes inom 3 dagar efter genomförd tävling, både till kontaktmannen i varje klubb och till alla OG klubbars kansli. Ekonomisk redovisning skickas till Mariestads gk, BG 194-5005 senast 1 vecka efter genomförd tävling.

Lottning
Viktigt att de som lottar försöker så att röda och gula spelare fördelas lika i samma boll om möjligt. För att deltaga på sista tävlingens gratismiddag krävs att spelaren deltagit i minst 4 st tävlingar.

Startavgift
Greenfee kr 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee. Hundar får ej medföras. 

Anmälan till tävling skall göras via MinGolf.se eller direkt till aktuell klubb.

Arrangerande klubb år 2021 är Mariestads Gk 
E-post till golfklubben: info@mariestadsgk.se. Tel: 0501-47174

Tävlingsledare
Det åligger tävlingsledaren att följa SGF:s tävlingshandbok. Vid otjänlig väderlek kan tävlingen avbrytas. Kan inte tävlingen återupptas inom rimlig tid skall tävlingen strykas. Ingen återbetalning av greenfee och startavgifter. Efter näst sista tävlingen avslutas poängberäkningen. Avslutningsdagen räknas som separat tävling med egna priser.

Priser
Samtliga priser utdelas vid sista tävlingsdagen. Klassegrarna i var och en av de 11 deltävlingarna erhåller en summa pengar beroende på hur många starter det varit under året. Priser till de 15 bästa i varje klass i den för spelåret sammanlagda poängtävlingen fördelas enligt index och procenttabell.                  

Avslutningsdagens tävling fördelas startavgiften till priser i A och B klass

Tävlingsprogrammet, uppdaterad 2021-05-25 

Datum

Dag Golfklubb
3 juni
Torsdag Lundsbrunn Gk  
10 juni Breviken Gk    
17 juni Vara-Bjertorp Gk
24 juni Falköping Gk
1 juli Läckö Gk
12 augusti Ekarna Gk
26 augusti Hökensås Gk
2 sept Skövde Gk
9 september Töreboda Gk
16 sept Billingens Gk
23 september Lidköping Gk
7 oktober Mariestads Gk. avslutning