Old Gentlemen

OG Golfen Skaraborg 2020
INSTÄLLD

Målsättning
Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år samt de som är äldre, tillfälle till kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt. Bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning
En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen
A-klass: spelare med hcp 0 – 17,0 ; slaggolf
B-klass: spelare med hcp 17,1 – 36,0 ; slaggolf

Lagtävlingen
De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst fem deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen (alltså resultat oavsett klass). Bästa placering ger 25 poäng, 2:an får 22 poäng, 3:an 20 poäng, 4:an 19 poäng o.s.v. ner till 1 poäng.

Startavgift
Greenfee kr 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee.

Anmälan till tävling skall göras via MinGolf.se eller direkt till aktuell klubb.

Arrangerande klubb år 2020 är Vara-Bjertorp Gk 
E-post till golfklubben: info@vara-bjertorpgk.se. Tel: 0512-20261 –

Tävlingsprogrammet, uppdaterad 2020-08-11 

Datum

Dag Golfklubb
23 april
Torsdag Falköping Gk, inställd
7 maj Hökensås Gk, inställd
14 maj Lundsbrunn Gk, inställd
28 maj Breviken Gk, inställd   
4 juni Mariestad Gk, inställd
18 juni Billingens Gk, inställd
2 juli Läckö Gk, inställd
30 juli Knistad GCC, inställd
13 augusti Ekarna Gk, inställd
27 augusti Skövde Gk, inställd
10 september Töreboda Gk, inställd
24 september Lidköping Gk, inställd
 1 oktober Vara-Bjertorp Gk. avslutning, inställd