Old Gentlemen

OG Golfen Skaraborg 2021
Preliminärt spelschema

Målsättning
Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år samt de som är äldre, tillfälle till kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt. Bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning
En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen
A-klass: spelare med hcp 0 – 17,0 ; slaggolf (kan komma att justeras)
B-klass: spelare med hcp 17,1 – 36,0 ; slaggolf (kan komma att justeras)

Lagtävlingen
De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst fem deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen (alltså resultat oavsett klass). Bästa placering ger 25 poäng, 2:an får 22 poäng, 3:an 20 poäng, 4:an 19 poäng o.s.v. ner till 1 poäng.

Startavgift
Greenfee kr 170:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee.

Anmälan till tävling skall göras via MinGolf.se eller direkt till aktuell klubb.

Arrangerande klubb år 2021 är Mariestads Gk 
E-post till golfklubben: info@mariestadsgk.se. Tel: 0501-47174

Tävlingsprogrammet, uppdaterad 2021-03-15 

Datum

Dag Golfklubb
22 april
Torsdag Falköping Gk
6 maj Hökensås Gk
20 maj Lundsbrunn Gk
27 maj Breviken Gk   
3 juni Vara-Bjertorp Gk
17 juni Billingens Gk
1 juli Läckö Gk
29 juli Knistad G&CC
12 augusti Ekarna Gk
26 augusti Skövde Gk
9 september Töreboda Gk
23 september Lidköping Gk
 7 oktober Mariestads Gk. avslutning