Old Gentlemen

OG Golfen Skaraborg 2019

Målsättning
Bereda dem som fyllt eller under året fyller 64 år samt de som är äldre, tillfälle till kamratlig och social tävlingsform. Att genomföra golfen på ett roligt, intressant, omväxlande och trevligt sätt. Bereda möjlighet till spel på andra banor inom Skaraborg.

Omfattning
En individuell tävling i två klasser samt en lagtävling mellan klubbarna.

Den individuella tävlingen
A-klass: spelare med hcp 0 – 17,0 ; slaggolf
B-klass: spelare med hcp 17,1 – 36,0 ; slaggolf

Lagtävlingen
De fem bästa nettoresultaten för varje klubb adderas. Lägst antal slag ger bäst placering. För att få deltaga i lagtävlingen skall klubb ha minst fem deltagare som fullföljer den aktuella tävlingen (alltså resultat oavsett klass). Bästa placering ger 25 poäng, 2:an får 22 poäng, 3:an 20 poäng, 4:an 19 poäng o.s.v. ner till 1 poäng.

Startavgift
Greenfee kr 150:- och startavgift 30:- skall gälla på alla klubbar.
SGF kort, VGF kort eller andra frikort samt lokala avtal gäller INTE som greenfee.

Anmälan till tävling skall göras via MinGolf eller direkt till aktuell klubb.

Arrangerande klubb år 2019 är Skövde Gk.
E-post till golfklubben: info@skovdegk.se

Tävlingsprogram

Datum

Dag Golfklubb
25 april
Torsdag Lidköping Gk
9 maj Hökensås Gk
23 maj Falköping Gk
13 juni Ekarna Gk
20 juni Vara-Bjertorp Gk
4 juli Knistad GCC
 1 augusti Läckö Gk
22 augusti Billingens Gk
29 augusti Mariestad Gk
12 september Breviken Gk
26 september Lundsbrunn Gk
 3 oktober Töreboda Gk
10 oktober Skövde Gk, avslutning

Detaljerade tävlingsbestämmelser hittar du nedan
Tävlingsbestämmelser OG 2019