Medlemsformer

Medlemsformer Brevikens Golfklubb

Årsavgift 2019

 
Fullvärdig medlem1 4 800 kr   
Vardagsmedlem2 3 700 kr   
Nystart medlemskap3  3 500 kr  
Studerande 1 600 kr  
Passivt medlemskap   500 kr  
Junior 0 – 11 år   750 kr  
Junior 12 – 17 år 1 200 kr  
Junior 18 – 21 år 1 500 kr  
Grönt-kort vuxen4                                                 3 200 kr  
Grönt-kort ungdom 12-17 år 2 000 kr  
     
Städavgift 5   200 kr  

Distansmedlemskap6                              

Årsavgift

 
Senior 1 350 kr  
Junior 0 – 11 år 400 kr  
Junior 12 – 17 år 500 kr  
Junior 18 – 21 år 600 kr  

1) Ingen aktie eller spelrätt krävs för medlemskap i Brevikens GK.
Medlemsformen berättigar till obegränsat spel på Brevikens golfbana.

2) Gäller för spel alla vardagar fram till kl. 14.00  på fredagar.

3) För dig som varit borta från golfen ett tag och nu vill börja om igen. Du får hjälp med att komma igång av klubbens Pro. Medlemsformen berättigar till obegränsat spel på Breviken. 

4) Omfattar godkänd gröntkort-utbildning av klubbens pro, teorimaterial,  lån av utrustning och träningsbollar under lektionstid samt medlemskap på 18-håls bana i Breviken med fritt spel under första året. Snabb möjlighet till spel på hela banan.

5) Städavgift på 200:- kr ingår i årsavgiften för samtliga medlemmar från 22 år. Avgiften återbetalas på städdag. Gäller ej distansmedlemmar.

6) Ger fritt spel på Brevikens GK. Medlemsformen är endast öppen för de som är skrivna mer än tio mil från klubben och inte heller äger, eller kan anses ha motsvarande tillgång till, boende inom samma avstånd. Detta inkluderar t ex sommarstugor. Om boende finns enligt beskrivning är medlemskapet begränsat till tre fria ronder.

Priserna avser kalenderår.

För betalning månadsvis hänvisas till kansliet. Kontakta oss på kansli@breviken.se så löser vi det.

Vill du bli medlem ring 0505-59075 eller skicka e-post till kansli@breviken.se.