Tillfällig lokal regel ang. bunkrar.

Lägesförbättring 1 klubblängd gäller i bunker som saknar kratta När en spelares boll ligger i en bunker som saknar kratta får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta...

Ankomstanmälan och Digitalt scorekort

Brevikens Golf har OnTag Scorekort installerat. På terminalen i vestibulen kan du logga in, göra ankomstanmälan och skriva ut scorekort, för dig själv eller alla i bollen, samt skicka ett digitalt scorekort till din mobil. MEN, du kan göra ankomstanmälan och hämta ett...

Golfspel i samband med Covid-19

Som utomhusaktivitet där spelare har en naturlig distans till varandra, kan golfen erbjuda en plats för friskvård och aktivitet i rådande läge. Men det är också allas vårt ansvar att minska risken för smittspridning. Här är Svenska Golfförbundets råd och riktlinjer...

Tillfälig lokal regel med anledning av Covid-19

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19 För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas....